Tûr Suresi 26. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tûr Suresi 49 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 76. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 523 sayfa numarasında yer almaktadır.
قَالُٓوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ٓي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 523
İlgili Sure
Tûr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı diyecekler ki: “Bakın, dünyada iken çoluk çocuğumuzun arasında yaşarken, günaha düşmekten ve sonumuzdan korku içindeydik.
Abdullah Parlıyan Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık."
Adem Uğur Dediler ki: "Doğrusu biz daha önce ehlimiz içinde (korkudan) titreyenler idik. "
Ahmed Hulusi 'Daha önce biz, kabilemiz, aşiretimiz içinde bile, ilâhî azaptan korkarak Allah’ın emirlerine itina gösterirdik.'derler.
Ahmet Tekin Derler ki: 'Biz daha önce ailemiz içindeyken endişeliydik.
Ahmet Varol Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip korkardık."
Ali Bulaç Şöyle derler: “- Biz, bundan önce ailemizle birlikte (dünyada iken azabdan ve Allah’a isyan etmekten) korkuyorduk.
Ali Fikri Yavuz “Biz”, derler, “ailemiz içinde (onların hidayeti ve âkıbetleri konusunda) dikkatli ve titizdik.
Ali Ünal Şöyle derler: “Şüphesiz biz bundan önce ailemizin içerisinde korkardık.”
Bayraktar Bayraklı (26-28) «Dogrusu bundan once ailemizin yaninda bile korku icindeydik; Allah lutfedip bizi kavurucu azabdan korudu; dogrusu bundan once de O'na yalvariyorduk; suphesiz O, iyilik yapandir, aciyandir» derler.*
Bekir Sadak Derler ki: Hakikat biz bundan önce (Dünya'da) ailemiz içinde korkup endişe duyardık ?
Celal Yıldırım (26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah'a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”
Cemal Külünkoğlu Derler ki: “Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah’a isyandan) korkardık.”
Diyanet İşleri (26-28) 'Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır' derler.
Diyanet İşleri ( Eski ) Derler ki: «Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.»
Diyanet Vakfı 'Daha önce halkımızın arasında çekinirdik,' derler,
Edip Yüksel Ve diyorlar ki: «Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) âilemiz içinde (âkibetimizden) korkardık».
Elmalılı ( Sade ) diyecekler ki: «Evet biz bundan önce ehlimiz (ailemiz, obamız) içinde korkular içindeydik,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Demektedirler: Evet biz bundan evvel ehlimizde korkular içinde idik.
Elmalılı Hamdi Yazır Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce ehlimiz (yakın akrabalarımız) içinde (iken) endişe edip korkardık."
Gültekin Onan Dediler ki: “Gerçekten biz, daha önce ailelerimiz arasında korku içinde idik.”
Harun Yıldırım (Şöyle) diyerek: «Biz hakıykat bundan evvel (dünyâda) ailelerimiz içinde (aakıbetimizden) korkanlardık».
Hasan Basri Çantay Derler ki: 'Daha önce gerçekten biz, (dünyada) âilemizin yanında iken (Allah’dan)korkan kimselerdik!'
Hayrat Neşriyat Derler ki: Gerçekten biz, bundan önce ailelerimiz arasında korku içindeydik.
İbni Kesir "Biz dünyada, ailemiz içinde iken korku içinde idik."
İlyas Yorulmaz Derler ki: “Biz doğrusu daha önce, ailemiz içinde (ilahi azaptan) endişe edip korkanlardık.”
İnsan Dergisi "Doğrusu biz," diyecekler, "geçmişte, en mutlu olduğumuz anlarda, çoluk çocuğumuz arasında yaşarken bile, Rabb'imizin azabından çok korkardık!"
Kadri Çelik Onlar, "Bakın" diyecekler, "eskiden, çoluk çocuğumuz arasında yaşadığımız sıralarda, (Allah'ın bizden razı olmadığını düşünerek) korku içindeydik;
Mahmut Kısa Derler ki: Gerçekten de daha önce ehlimizin içinde, ilimizde, yurdumuzda, korku içindeydik biz.
Muhammed Esed Diyecekler ki: "Vaktiyle bizler, ailemiz hakkında endişeye kapılıp tir tir titrerdik;
Mustafa İslamoğlu (25-26) Bazıları bazısı üzerine yönelip sual ediverirler. Derler ki: «Biz muhakkak ki, evvelce ailelerimiz arasında korkar kimseler idik.»
Ömer Nasuhi Bilmen Derler ki: "Biz daha önce dünyada iken âilelerimizin yanında korkular içinde idik. "
Ömer Öngüt -Biz, ailemizin yanında, daha önce korku içindeydik, derler.
Şaban Piriş Derler ki: “Doğrusu biz bundan önce, yakın çevremiz içinde, korkup ürperenlerdik.
Sadık Türkmen Derler ki: «Daha önce biz, ailemiz içinde korkardık.»
Seyyid Kutub (26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.
Suat Yıldırım "Daha önce biz âilemiz içinde (iken sonumuzdan) korkardık." dediler.
Süleyman Ateş Dediler ki: «Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip korkanlardık.»
Süleymaniye Vakfı “Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?
Tefhim-ul Kuran Derler ki: 'Biz bundan önce ailemizin arasındayken korkardık.
Ümit Şimşek "Daha önce biz, ailemiz içinde endişe ile ürperiyorduk."
Yaşar Nuri Öztürk Derler ki "Gerçekten biz bundan önce ailemiz içinde (akibetimizden) endişe edip-korkanlardık."

Sureler
Sayfa 523
Mushaf
Tûr Suresi
İlgili Sure
Ayetler