Tâ-Hâ Suresi 93. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tâ-Hâ Suresi 135 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 45. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 312 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّا تَتَّبِعَنِۜ اَفَعَصَيْتَ اَمْر۪ي
Sureler
Mushaf
Sayfa 312
İlgili Sure
Tâ-Hâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı bana uymadın, yoksa emrime karşı mı geldin?”
Abdullah Parlıyan (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?
Adem Uğur "Bana tâbi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı ettin?"
Ahmed Hulusi 'Neden benim yolumu takip etmedin? Benim kurduğum düzene karşı mı çık-tın?'
Ahmet Tekin Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?
Ahmet Varol "Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"
Ali Bulaç (92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: “- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?”
Ali Fikri Yavuz “Benim yolumca gitmedin? Yoksa emrime karşı mı geldin?”
Ali Ünal (92-93) Mûsâ döndüğünde, “Ey Hârûn!” dedi. “Sana ne engel oldu da, bunların sapıklığa düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?”
Bayraktar Bayraklı (92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.
Bekir Sadak (92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»
Celal Yıldırım (92-93) (Ve Musa Tur Dağından döndüğünde kardeşine:) “Ey Harun! Bunların yoldan çıktığını gördüğün halde, seni tutan ne oldu? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?” dedi (ve saçından sakalından tutup çekmeye başladı).
Cemal Külünkoğlu (92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?”
Diyanet İşleri (92-93) Musa gelince: 'Harun! Onların sapıttığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin?' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) (92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?
Diyanet Vakfı 'Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?'
Edip Yüksel «(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?»
Elmalılı ( Sade ) peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?» dedi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin
Elmalılı Hamdi Yazır "Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"
Gültekin Onan (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?
Harun Yıldırım (92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?
Hasan Basri Çantay (92-93) (Mûsâ dönünce:) 'Ey Hârûn! Onları dalâlete düşmüş gördüğün zaman, seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?' dedi.
Hayrat Neşriyat Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?
İbni Kesir "Yoksa bana tabi olmamayı ve benim emrime isyan etmeyi mi istiyorsunuz?" dedi.
İlyas Yorulmaz “Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?”
İnsan Dergisi Musa, işin bu yönünden habersizdi. Bu yüzden kardeşinin yakasına yapışarak, "Ey Harun!" diye çıkıştı, "Bunların yoldan çıktığını gördüğün hâlde, ne diye sözümü dinleyip onları engellemedin?"
Kadri Çelik (Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"
Mahmut Kısa Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?
Muhammed Esed Bana uyman gerekmiyor muydu? Şimdi sen emrime karşı gelmiş olmadın mı?"
Mustafa İslamoğlu «Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»
Ömer Nasuhi Bilmen “Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”
Ömer Öngüt Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?
Şaban Piriş Bana neden tâbi olmadın? Emrime isyan mı ettin?!”
Sadık Türkmen Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?
Seyyid Kutub (92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.
Suat Yıldırım "Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)
Süleyman Ateş «Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?»
Süleymaniye Vakfı Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?”
Tefhim-ul Kuran 'Niçin bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geliyorsun?'
Ümit Şimşek Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"
Yaşar Nuri Öztürk Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?

Sureler
Sayfa 312
Mushaf
Tâ-Hâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler