Şuarâ Suresi 83. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
رَبِّ هَبْ ل۪ي حُكْماً وَاَلْحِقْن۪ي بِالصَّالِح۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı “Rabbim, bana yüksek bilgi, olgun hareket ver ve beni doğru dürüst olan yararlı işler yapan insanlar arasına kat.
Abdullah Parlıyan Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Adem Uğur "Rabbim, bana bir hüküm hibe et ve beni sâlihlere dâhil et!"
Ahmed Hulusi 'Rabbim, bana hikmete dayalı hükümranlık, yargı ve icra yetkisi, şeriat ver. Beni dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi mü’minler, sâlihler zümresine kat.'
Ahmet Tekin Rabbim! Bana hüküm (ilim ve hikmet) bahşet ve beni salihlere kat.
Ahmet Varol "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;"
Ali Bulaç Rabbim, bana bir hikmet (ilim ve anlayış veya peygamberlik) ver ve beni salih kimselere kat.
Ali Fikri Yavuz (İbrahim, dua ve münacata yöneldi:) “Rabbim, bana hikmet ve her konuda doğru hüküm ve karar verebilme kabiliyeti bahşet; beni salih kullarının arasına kat.
Ali Ünal (75-83) İbrâhim şöyle demişti: “Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum, ancak âlemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Âhiret gününde, yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana ilim ve egemenlik ver ve beni iyiler arasına kat!”
Bayraktar Bayraklı (75-83) Ibrahim: «Eski atalarinizin ve sizin nelere taptiklarinizi goruyor musunuz? Dogrusu onlar benim dusmanimdir. Dostum ancak alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, dogru yola eristiren de O'dur. Beni yediren de, iciren de O'dur. Hasta oldugumda bana O sifa verir. Beni ldurecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gununde yanilmalarimi bana bagislamasini umdugum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasina kat.
Bekir Sadak Rabbim! Bana hüküm-hikmet ver ve beni iyi-yararlı kişilere eriştir.
Celal Yıldırım “Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat!”
Cemal Külünkoğlu “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”
Diyanet İşleri (75-83) İbrahim: 'Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Diyanet İşleri ( Eski ) Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Diyanet Vakfı 'Rabbim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat.'
Edip Yüksel «Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat.»
Elmalılı ( Sade ) Ya Rab, bana bir hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat!»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yarab, bana bir huküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur
Elmalılı Hamdi Yazır "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;"
Gültekin Onan “Rabbim, bana hüküm bağışla ve beni salihlere kat.”
Harun Yıldırım «Rabbim, bana hüküm ihsan et ve beni saalihler (zümresine) kat».
Hasan Basri Çantay 'Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni sâlih kimseler arasına kat!'
Hayrat Neşriyat Rabbım, bana hüküm ver. Ve beni salihlere kat.
İbni Kesir "Rabbim bana hüküm vermeyi bağışla ve salih kullarının arasına kat."
İlyas Yorulmaz “Rabbim! Bana hüküm (ilim) bağışla ve beni salih olanlara kat.”
İnsan Dergisi "Ey yüce Rabb'im, bana hikmet bilgisi veadaletle hükmetme yeteneği bahşet ve beni salih kullarının arasına kat."
Kadri Çelik "Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat
Mahmut Kısa Rabbim, bana peygamberlik ver ve beni temiz kişilere kat.
Muhammed Esed "Rabbim! Bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet ve beni iyilerin arasına kat!
Mustafa İslamoğlu «Yarabbi! Bana bir hikmet bahşet ve beni sâlihlere ilhak buyur.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. ”
Ömer Öngüt Rabbim bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat!
Şaban Piriş “rabbim! bana yargı gücü (hüküm verme) yetkisi ver ve beni, iyi insanlar arasına kat.
Sadık Türkmen Ya Rabbi, bana yararlı bilgi ve egemenlik ver ve beni iyi kullarının arasına kat.
Seyyid Kutub Ya Rabbî! Bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle!
Suat Yıldırım "Rabbim, bana hüküm (hükümdarlık, bilgi) ver ve beni Sâlihler arasına kat."
Süleyman Ateş «Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;»
Süleymaniye Vakfı Rabbim! Bana doğru karar verme yeteneğini (hikmeti) ver ve beni iyiler arasına kat.
Tefhim-ul Kuran 'Rabbim, bana ilim ve hikmet ver ve beni salihler arasına kat.
Ümit Şimşek "Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!"
Yaşar Nuri Öztürk Rabbim bana hüküm-hikmet bağışla ve beni salih olanlara kat.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler