Şuarâ Suresi 124. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Hani kardeşleri Hûd onlara: “Artık yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmayacak mısınız?” demişti.
Abdullah Parlıyan Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
Adem Uğur Hani kardeşleri Hud onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız (korunun; takva elde edin!)?"
Ahmed Hulusi Hani kardeşleri Hûd onlara: 'Hâlâ, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?' demişti.
Ahmet Tekin Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki: 'Siz sakınmıyor musunuz?
Ahmet Varol Hani onlara kardeşleri Hud: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
Ali Bulaç O vakit, kardeşleri Hûd peygamber onlara şöyle demişti: “- Siz Allah’dan korkmaz mısınız?
Ali Fikri Yavuz Kardeşleri Hûd onlara şu tebliğde bulunmuştu: “Allah’a gönülden saygı duymalı ve O’na isyandan, dolayısıyla O’nun azabından sakınmalı değil misiniz?
Ali Ünal Kardeşleri Hûd, onlara şöyle dedi: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”
Bayraktar Bayraklı (124-13) 5 Kardesleri Hud, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim; Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yuksek yere koca bir bina kurup, bos seyle mi ugrasirsiniz? Temelli kalacaginizi umarak saglam yapilar mi edinirsiniz? Yakaladiginizi zorbaca mi yakalarsiniz? Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Bildiginiz seyleri size verenden sakinin; davarlari, ogullari, bahceleri ve akarsulari size O vermistir. Dogrusu hakkinizda buyuk gunun azabindan korkuyorum» dedi.
Bekir Sadak Hani kardeşlen Hûd onlara dedi ki: «(Allah'tan) korkup (putlara tapmaktan, kötülük işlemekten) sakınmaz mısınız ?
Celal Yıldırım Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: “Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
Cemal Külünkoğlu Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”
Diyanet İşleri (124-135) Kardeşleri Hud, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
Diyanet Vakfı Kardeşleri Hud onlara demişti ki, 'Erdemli davranmaz mısınız?'
Edip Yüksel Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?»
Elmalılı ( Sade ) Kardeşleri Hud o zaman onlara şöyle demişti: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız?
Elmalılı ( Sade - 2 ) O vakıt ki kardeşleri Hûd onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır Hani onlara kardeşleri Hud: "Sakınmaz mısınız?" demişti.
Gültekin Onan Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız?
Harun Yıldırım Hani biraderleri Hûd onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi,
Hasan Basri Çantay O vakit kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: '(Allah’a karşı gelmekten)sakınmıyor musunuz?'
Hayrat Neşriyat Hani onlara kardeşleri Hud demişti ki: Siz, sakınmaz mısınız?
İbni Kesir Kardeşleri Hud kavmine "Korunmaz mısınız?"
İlyas Yorulmaz Hani onlara kardeşleri Hûd, “Sakınmaz mısınız?” demişti.
İnsan Dergisi Hani kardeşleri gibi yakından tanıdıkları Hud onlara seslenerek, "Ey halkım!" demişti, "İsyankârlıktan, zulüm ve haksızlıktan hâlâ sakınmayacak mısınız?"
Kadri Çelik Hani, kardeşleri Hud onlara: "Artık, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımayacak mısınız?" demişti.
Mahmut Kısa Hani , kardeşleri Hûd, onlara demişti ki: Hâlâ mı çekinmezsiniz?
Muhammed Esed Hani bir zamanlar onlara da soydaşları Hud şöyle demişti: "Hala sorumlu davranmayacak mısınız?"
Mustafa İslamoğlu O vakit ki, onlara kardeşleri Hûd dedi ki: «Korkmaz mısınız?»
Ömer Nasuhi Bilmen Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: “Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”
Ömer Öngüt Kardeşleri Hûd onlara: -Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? demişti.
Şaban Piriş Hani kardeşleri Hud onlara demişti: “Korunup sakınmaz mısınız?
Sadık Türkmen Hani kardeşleri Hud, onlara dedi ki, «Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız?»
Seyyid Kutub (124-127) Kardeşleri Hûd onlara şöyle dedi: "Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah’a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiç bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülâlemin’dir.
Suat Yıldırım Kardeşleri Hûd onlara: "Korunmaz mısınız?" demişti.
Süleyman Ateş Hani onlara kardeşleri Hûd: «Sakınmaz mısınız?» demişti.
Süleymaniye Vakfı Bir gün soydaşları Hud onlara “Allah’tan çekinmez misiniz!” dedi.
Tefhim-ul Kuran Kardeşleri Hud onlara 'Sakınmıyor musunuz?' demişti.
Ümit Şimşek Kardeşleri Hûd onlara: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?" demişti.
Yaşar Nuri Öztürk Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki "Korkup-sakınmaz mısınız?"

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler