Şuarâ Suresi 123. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
كَذَّبَتْ عَادٌۨ الْمُرْسَل۪ينَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Âd kavmi de, kendilerine gönderilen elçileri yalanladı.
Abdullah Parlıyan Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.
Adem Uğur Ad (Hud a. s. ın halkı) da Rasûlleri yalanladı.
Ahmed Hulusi Âd kavmi de özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Hûd’u yalanlayarak bütün peygamberleri inkâr etti.
Ahmet Tekin Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı.
Ahmet Varol Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.
Ali Bulaç Âd kavmi de gönderilen peygamberleri tekzib etti.
Ali Fikri Yavuz Âd da (Hûd’u yalanladı ve O’nu yalanlamakla bütün) rasûlleri yalanlamış oldu.
Ali Ünal ‘Âd kavmi de peygamberlerini yalanladı. [380]
Bayraktar Bayraklı Ad milleti de peygamberleri yalanladi.
Bekir Sadak Âd (kavmi) de gönderilen peygamberleri yalanladı.
Celal Yıldırım Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
Cemal Külünkoğlu Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.
Diyanet İşleri Ad milleti de peygamberleri yalanladı.
Diyanet İşleri ( Eski ) Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.
Diyanet Vakfı Ad (halkı) da elçileri yalanladı.
Edip Yüksel Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
Elmalılı ( Sade ) Ad (kavmi de) gönderilen peygamberleri yalanladı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Âd, gönderilen Resulleri tekzib etti
Elmalılı Hamdi Yazır Ad (kavmi) de gönderilen (elçi)leri yalanladı.
Gültekin Onan Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.
Harun Yıldırım Aad (kavmi de kendilerine) gönderilen (peygamber) leri tekzîbetdi.
Hasan Basri Çantay Âd (kavmi) de peygamberleri yalanladı.
Hayrat Neşriyat Ad da peygamberleri yalanladı.
İbni Kesir Ad toplumu da elçileri yalanlamıştı.
İlyas Yorulmaz Ad (kavmi) de gönderilenleri yalanladı.
İnsan Dergisi Ad kavmi de,kendilerine gönderilen Hud Peygambere başkaldırmış ve Allah'ın kitap ve elçi göndererek insanlığa yol göstereceği gerçeğini inkâr etmek suretiyle, ilâhî mesajı insanlığa ileten bütün Peygamberleri yalanlamışlardı.
Kadri Çelik (Ve) Ad toplumu (da) gönderilen elçilerden (birini) yalanladı.
Mahmut Kısa Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.
Muhammed Esed Ad kavmi (de) elçilerini yalanladı.
Mustafa İslamoğlu Âd (kavmi de) gönderilen resûlleri tekzîp ediverdi.
Ömer Nasuhi Bilmen Âd kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı.
Ömer Öngüt Ad Kavmi de peygamberleri yalanlamıştı.
Şaban Piriş Âd kavmi de gönderilen elçileri yalanladı.
Sadık Türkmen Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar.
Seyyid Kutub Âd halkı da resulleri yalancı saydı.
Suat Yıldırım Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.
Süleyman Ateş Âd (kavmi) de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.
Süleymaniye Vakfı Ad halkı da elçilerini yalancı yerine koydu.
Tefhim-ul Kuran Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.
Ümit Şimşek Âd da peygamberleri yalanladı.
Yaşar Nuri Öztürk Ad (kavmi) de (Hud'u ve Hud ile) gönderilenleri yalanladı.

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler