Şuarâ Suresi 104. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Şuarâ Suresi 227 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 47. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 367 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ۟
Sureler
Mushaf
Sayfa 367
İlgili Sure
Şuarâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şüphesiz senin Rabbin, yüceler yücesi çok acıyıp, esirgeyendir.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Adem Uğur Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.
Ahmed Hulusi Senin Rabbin, işte O, kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Tekin Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
Ahmet Varol Ve şüphesiz senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Ali Bulaç Muhakkak ki senin Rabbin Azîz’dir= kâfirlerden intikam alıcıdır, Rahîm’dir= müminleri çok bağışlayıcıdır.
Ali Fikri Yavuz Şüphesiz ki senin Rabbin, O’dur Azîz, O’dur Rahîm.
Ali Ünal (103-104) Bunda şüphesiz bir ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Doğrusu Rabbin, güçlüdür, acıyandır.
Bayraktar Bayraklı Rabbin suphesiz gucludur, merhametlidir.*
Bekir Sadak Ve elbette senin Rabbın yegâne üstündür, çok merhametlidir.
Celal Yıldırım Ve yine kuşku yok ki, senin Rabbin üstün iradeli ve merhametlidir.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
Diyanet İşleri Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Diyanet Vakfı Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahim'dir.
Edip Yüksel Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Elmalılı ( Sade ) Ve şüphesiz ki, Rabbin çok güçlü ve çok merhametlidir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve şüphesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
Elmalılı Hamdi Yazır Ve şüphesiz senin rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Gültekin Onan Muhakkak Rabbin Azîz’dir, Rahîm’dir.
Harun Yıldırım Senin Rabbin, muhakkak ki O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.
Hasan Basri Çantay Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki Rabbın, elbette o; Aziz'dir, Rahim'dir.
İbni Kesir Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve merhametli olandır.
İlyas Yorulmaz Ve şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.
İnsan Dergisi Oysa senin Rabb'in, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir.

İşte, inananlarla inkâr edenler arasında süregelen amansız mücadeleyi gözler önüne seren ve zalimleri nasıl bir felâketin beklediğini haber veren bir başka tarihi olay:
Kadri Çelik Ve şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir.
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahîmdir.
Muhammed Esed Ne ki senin rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.
Mustafa İslamoğlu (103-104) Şüphe yok, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı. Ve şüphe yok, senin Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Rabbin ise şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet sahibidir.
Ömer Öngüt Şüphesiz Rabbin güçlüdür, merhametlidir.
Şaban Piriş Şüphesiz o Rabbin; üstün olandır, merhametlidir.
Sadık Türkmen Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.
Seyyid Kutub Ama senin Rabbin aziz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).
Suat Yıldırım Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.
Süleyman Ateş Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.
Süleymaniye Vakfı Senin Rabbin hem güçlü hem de ikram sahibidir.
Tefhim-ul Kuran Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.
Ümit Şimşek Ve kuşkusuz senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.
Yaşar Nuri Öztürk Hiç şüphesiz senin Rabbin Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir).

Sureler
Sayfa 367
Mushaf
Şuarâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler