Nisâ Suresi 156. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nisâ Suresi 176 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 92. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 77 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظ۪يماًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 77
İlgili Sure
Nisâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve gerçekleri örtbas ettikleri, Meryem'e korkunç bir iftira attıkları için.
Abdullah Parlıyan Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Adem Uğur Hakikati inkâr etmeleri ve Meryem'e çok büyük iftira atmaları yüzünden!
Ahmed Hulusi Onların kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek, örtbas ederek inkârları, küfürleri, nankörlükleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle Allah kalplerini mühürlemiştir.
Ahmet Tekin Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir.
Ahmet Varol (Bir de) İnkâra sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Ali Bulaç Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,
Ali Fikri Yavuz Yine, küfürde ısrarla devamları ve Meryem aleyhinde dehşetli bir iftira atmaları yüzünden.
Ali Ünal (156-157) Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve “Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Îsa'yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.
Bayraktar Bayraklı (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem'e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih'i, Allah'in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.
Bekir Sadak (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem'e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu isa'yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa'yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ' nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa'yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.
Celal Yıldırım (Kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Cemal Külünkoğlu (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
Diyanet İşleri (156-158) Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük' demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Diyanet Vakfı İnkarlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü...
Edip Yüksel (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Elmalılı ( Sade ) Yine inkarları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yine küfürleri ve Meryeme karşi azîm bir bühtan söylemeleri
Elmalılı Hamdi Yazır (Bir de) küfretmeleri ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Gültekin Onan Ayrıca onların küfürleri ve Meryem’in aleyhinde çok büyük iftira atmaları sebebiyledir.
Harun Yıldırım Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.
Hasan Basri Çantay (156-157) Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem’e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: 'Doğrusu biz, Allah’ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük' demeleri sebebiyle (onlara lâ'net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi.
Hayrat Neşriyat Küfür etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından.
İbni Kesir Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından dolayı (azap ettik).
İlyas Yorulmaz Ve (bir de) küfre sapmalarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ötürü (onlara çeşitli belalar verdik).
İnsan Dergisi Ayrıca, daha önceki peygamberleri inkâr ettikleri ve İsa Peygamber'i babasız bir şekilde dünyaya getiren iffet timsali Meryem hakkında zina isnadında bulunarak büyük bir iftirayı ağızlarına doladıkları için…
Kadri Çelik ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için
Mahmut Kısa Ve inkâr etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirâda bulunmaları.
Muhammed Esed Bir de inkarları, Meryem'e korkunç bir iftira atmaları
Mustafa İslamoğlu Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).
Ömer Nasuhi Bilmen Bir de inkâr etmelerinden, Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından.
Ömer Öngüt Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.
Şaban Piriş Yine küfürleri ve Meryem’e karşı büyük bir iftira atmaları
Sadık Türkmen Kafirliklerinden dolayı ve Meryem'e büyük iftira atmalarından dolayı.
Seyyid Kutub (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Suat Yıldırım Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftirâ atmalarından;
Süleyman Ateş (Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.
Süleymaniye Vakfı Bunun bir sebebi de ayetleri görmezlikten gelmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Tefhim-ul Kuran Ve inkârları ve Meryem'e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.
Ümit Şimşek Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...
Yaşar Nuri Öztürk (Bir de) küfre sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar (iftiralar) söylemeleri

Sureler
Sayfa 77
Mushaf
Nisâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler