Nâziât Suresi 11. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nâziât Suresi 46 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 81. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 583 sayfa numarasında yer almaktadır.
ءَاِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةًۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 583
İlgili Sure
Nâziât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?
Abdullah Parlıyan (Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"
Adem Uğur "Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?"
Ahmed Hulusi 'Çürümüş kemik haline geldiğimiz zaman mı?'
Ahmet Tekin Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?'
Ahmet Varol "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"
Ali Bulaç Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”
Ali Fikri Yavuz “Hem de çürüyüp, ufalanmış kemikler haline geldikten sonra?”
Ali Ünal (10-12) Onlar şöyle diyorlar: “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”
Bayraktar Bayraklı «falanmis kemik oldugumuz zaman mi?»
Bekir Sadak (10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»
Celal Yıldırım (10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.”
Cemal Külünkoğlu “Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”
Diyanet İşleri 'Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?'
Diyanet İşleri ( Eski ) (10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.
Diyanet Vakfı 'Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?'
Edip Yüksel «Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?»
Elmalılı ( Sade ) Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?»
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ya ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?
Elmalılı Hamdi Yazır "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"
Gültekin Onan “Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?”
Harun Yıldırım «Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?»
Hasan Basri Çantay 'Çürümüş kemikler hâline geldiğimiz zaman mı?'
Hayrat Neşriyat Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?
İbni Kesir "Çürümüş kemik yığınları haline gelmiş iken, öylemi?" derler.
İlyas Yorulmaz “Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”
İnsan Dergisi "Hem de bizler çürümüş kemiklere dönüştükten sonra, öyle mi?"
Kadri Çelik çürüyen kemik (yığını) olsak bile?"
Mahmut Kısa Ufalanmış bir kemik yığını hâline geldikten sonra mı olacak bu iş?
Muhammed Esed Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de mi?"
Mustafa İslamoğlu «Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?»
Ömer Nasuhi Bilmen "Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?"
Ömer Öngüt -Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..
Şaban Piriş Ufalanmış kemikler olmamızdan sonra ha?!”
Sadık Türkmen Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?
Seyyid Kutub (10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"
Suat Yıldırım "Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"
Süleyman Ateş «Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»
Süleymaniye Vakfı Hem de çürümüş kemikler haline gelmişken! Öyle mi?”
Tefhim-ul Kuran 'Ufalanmış kemiklere döndükten sonra, öyle mi?'
Ümit Şimşek "Un ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"
Yaşar Nuri Öztürk Biz çürüyüp-dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?

Sureler
Sayfa 583
Mushaf
Nâziât Suresi
İlgili Sure
Ayetler