Nahl Suresi 82. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Nahl Suresi 128 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 70. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 267 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 267
İlgili Sure
Nahl Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bütün bunlara rağmen ey peygamber! Hâlâ senden ve mesajından yüz çevirirlerse, şüphe yok ki sana düşen, açıkça bir bildirimdir.
Abdullah Parlıyan (Ey Resûlüm!) Yine de yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir.
Adem Uğur (Rasûlüm) eğer yüz çevirirlerse senden, sana düşen sadece apaçık tebliğdir!
Ahmed Hulusi Yine de İslâm’a sırtlarını çevirirler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmeyi sürdürürlerse Allah’ın azâbından kurtulamazlar. Senin açık seçik tebliğden başka bir sorumluluğun yok.
Ahmet Tekin Ancak onlar yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
Ahmet Varol Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir.
Ali Bulaç Eğer buna karşı yine yüz çevirirlerse (islâmı kabul etmezlerse), ey Rasûlüm, senin üzerine düşen ancak açık bir tebliğdir. (Bu âyet-i kerime kıtal âyetinden önce nâzil olmuştur).
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm,) bütün bu nimetlere rağmen onlar yine de yüz çevirir (ve inkârda, şirkte diretir)lerse, (biliyorsun ki) sana düşen, gerçeği apaçık anlatmak ve iletmektir.
Ali Ünal Eğer yüz çevirirlerse, sana, “ancak açıkça bildirmek” düşer.
Bayraktar Bayraklı Eger yuz cevirirlerse, sana dusenin sadece acikca teblig oldugunu bil.
Bekir Sadak Bunca nimetlere rağmen yüzçevirirlerse, sana düşen (ancak) açık teblîğdir.
Celal Yıldırım (Ey Resulüm!) Bütün bunlara rağmen yüz çevirirlerse şüphe yok ki sana düşen açıkça tebliğ etmektir.
Cemal Külünkoğlu Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir.
Diyanet İşleri Eğer yüz çevirirlerse, sana düşenin sadece açıkça tebliğ olduğunu bil.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Ey Resûlüm!) Yine de yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir.
Diyanet Vakfı Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca (mesajı) açık bir biçimde iletmektir.
Edip Yüksel Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir.
Elmalılı ( Sade ) Buna karşı eğer yüz çevirirlerse, artık senin üzerine düşen ancak açık tebliğdir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Buna karşı eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak tebliğ-i beliğdir
Elmalılı Hamdi Yazır Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir.
Gültekin Onan (Ey Resûlüm!) Yine de yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir.
Harun Yıldırım Eğer yine yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğden ibâretdir.
Hasan Basri Çantay (Habîbim, yâ Muhammed!) Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
Hayrat Neşriyat Eğer yüz çevirirlerse; sana düşen, ancak açıkça tebliğdir.
İbni Kesir Allah'ın (senin elçiliğinle bildirdiği) bu mesajlarından yüz çevirirlerse, yalnızca sana düşen açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktır.
İlyas Yorulmaz Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir.
İnsan Dergisi Ey Müslüman! Bütün bunlara rağmen yine de Allah'a kulluk etmekten yüz çevirirlerse, üzülme, bundan sen sorumlu değilsin. Senin görevin ancak, onlara hakikati açıkça duyurmaktan ibarettir.

Aslında onlar, hakikati gösteren yeterli delil bulamadıklarından inkârı tercih ediyor değiller:
Kadri Çelik Fakat, (ey Peygamber, eğer senden) yüz çevirirlerse, unutma ki, senin görevin sadece, (sana vahyolunan) mesajı açıkça duyurmaktan ibarettir.
Mahmut Kısa Bütün bunlara rağmen yüz çevirirlerse şüphe yok ki sana düşen vazîfe, açıkça tebliğden ibârettir.
Muhammed Esed Buna rağmen yüz çevirirlerse unutma ki sana düşen açık ve net olarak (mesajı) tebliğ etmektir.
Mustafa İslamoğlu Eğer onlar yine yüz çevirirlerse artık senin üzerine olan, apaçık bir tebliğden ibarettir.
Ömer Nasuhi Bilmen Resulüm! Yine de yüz çevirirlerse, sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir.
Ömer Öngüt Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, O zaman sana düşen açıkça tebliğdir.
Şaban Piriş Fakat, bundan sonra senden yüz çevirirlerse sana düşen, yalnızca açık bir şekilde tebliğdir/duyurmaktır.
Sadık Türkmen Eğer onlar sana sırt çevirirlerse senin görevin, buyruklarımızı onlara açıkça duyurmaktan ibarettir.
Seyyid Kutub Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse sen sorumlu değilsin.Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.
Suat Yıldırım Eğer yine yüz çevirirlerse, artık senin üzerine düşen sadece açık bir şekilde duyurmaktır.
Süleyman Ateş Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir.
Süleymaniye Vakfı Yüz çevirirlerse sana düşen sadece her şeyi açıklayan bir tebliğdir.
Tefhim-ul Kuran Eğer yüz çevirirlerse, zaten sana düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir.
Ümit Şimşek Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir.
Yaşar Nuri Öztürk Yine de yüz çevirirlerse, sana düşen apaçık bir tebliğdir.

Sureler
Sayfa 267
Mushaf
Nahl Suresi
İlgili Sure
Ayetler