Mutaffifin Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mutaffifin Suresi 36 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 86. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 587 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ينَ اِذَا ا‌كْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَۘ
Sureler
Mushaf
Sayfa 587
İlgili Sure
Mutaffifin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlar ki insanlardan birşey ölçüp aldıklarında, ölçüyü tam tutarlar.
Abdullah Parlıyan Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
Adem Uğur Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da;
Ahmed Hulusi İnsanlardan alırken ölçüp tartarlarken, tamı tamına ölçüp tartarlar.
Ahmet Tekin Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar.
Ahmet Varol Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Ali Bulaç Ki onlar, insanlardan ölçüp (haklarını) aldıkları zaman, tam olarak alırlar.
Ali Fikri Yavuz Onlar, bir şey satın alır veya alacaklarını tahsil ederken, başkalarının aleyhine olarak tartıyıölçüyü dolgun tutarlar.
Ali Ünal (2-3) Onlar, insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüp tartarlar. Kendileri bir şey sattıkları zaman onlara eksik ölçüp tartarlar.
Bayraktar Bayraklı (1-3) Insanlardan, kendileri bir seyi olcerek aldiklari zaman tam alan; ama onlara bir seyi olcup tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!
Bekir Sadak Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken noksansız alırlar.
Celal Yıldırım Onlar ki, insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.
Cemal Külünkoğlu Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.
Diyanet İşleri (1-3) İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-3) İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!
Diyanet Vakfı Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.
Edip Yüksel Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler.
Elmalılı ( Sade ) Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar
Elmalılı Hamdi Yazır Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Gültekin Onan Onlar ki insanlardan ölçerek aldıklarında tam almak isterler.
Harun Yıldırım Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman (haklarını) tastamam alanlar,
Hasan Basri Çantay Onlar ki, insanlardan ölçerek (bir şey) aldıkları zaman, tam alırlar.
Hayrat Neşriyat Onlar ki; insanlardan bir şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam alırlar.
İbni Kesir Onlar öyle kimselerdir ki, insanlara (kendisi için) tarttıklarında, ölçüye tam uymalarını isterler.
İlyas Yorulmaz Onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
İnsan Dergisi Onlar ki, insanlardan bir şey alırken haklarını eksiksiz isterler.
Kadri Çelik Onlar, (öteki) insanlardan haklarını eksiksiz isterler;
Mahmut Kısa Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler.
Muhammed Esed Kendileri başkalarından alacakları zaman noksansız isterler;
Mustafa İslamoğlu O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
Ömer Öngüt İnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan..
Şaban Piriş Onlar, insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam alırlar.
Sadık Türkmen Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman eksiksiz alırlar.
Seyyid Kutub Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.
Suat Yıldırım Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
Süleyman Ateş Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
Süleymaniye Vakfı İnsanlardan alırken ölçünün tam olmasını isterler.
Tefhim-ul Kuran Onlar insanlardan birşey ölçerek aldıklarında tastamam alırlar.
Ümit Şimşek Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,
Yaşar Nuri Öztürk Ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında tam (noksansız) alırlar.

Sureler
Sayfa 587
Mushaf
Mutaffifin Suresi
İlgili Sure
Ayetler