Mü'minûn Suresi 69. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'’minûn Suresi 118 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 74. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 342 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَۘ
Sureler
Mushaf
Sayfa 342
İlgili Sure
Mü'minûn Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi O'nu inkâr ediyorlar?
Abdullah Parlıyan Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Adem Uğur Yoksa Rasûlleri tanımadıkları biri de, (bu yüzden) Onu inkâr mı ediyorlar?
Ahmed Hulusi Yoksa, Rasullerinin aslını, neslini, doğruluğunu, güvenilirliğini, ahde vefasını bilmiyorlar da, bu yüzden mi, onu inkâr ediyorlar?
Ahmet Tekin Yahut peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr ediyorlar?
Ahmet Varol Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkar ediyorlar?
Ali Bulaç Yoksa, peygamberlerini doğruluk, emanet ve güzel ahlâkla) tanımadılar da, onun için mi inkâr ediyorlar?
Ali Fikri Yavuz Veya kendilerine gönderilen (ve bütün hayatı aralarında geçen) Rasûl’ü hiç tanımıyorlar da, onun için mi böyle inkârcı kesildiler?
Ali Ünal Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Bayraktar Bayraklı Veya peygamberlerini tanimadilar da; bu yuzden mi onu inkar ediyorlar?
Bekir Sadak Yoksa peygamberlerini tanımadılar mı ki, onu inkâr ediyorlar ?!
Celal Yıldırım Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Cemal Külünkoğlu Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Diyanet İşleri Veya peygamberlerini tanımadılar da; bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?
Diyanet İşleri ( Eski ) Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Diyanet Vakfı Yoksa, kendilerine gönderilen elçiyi tanımadıkları için mi onu inkar ediyorlar?
Edip Yüksel Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Elmalılı ( Sade ) Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yoksa Peygamberlerini tanımadılar mı da onun için inkâr ediyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkar ediyorlar?
Gültekin Onan Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Harun Yıldırım Yahud kendi peygamberlerini tanımadılar da şimdi onu inkâr mı edicilerdir onlar?
Hasan Basri Çantay Yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr edicidirler?
Hayrat Neşriyat Yoksa peygamberlerini tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar?
İbni Kesir Eğer hak (doğrular) onların arzu ettikleri gibi olsaydı, gökler, yeryüzü ve yeryüzünde olanlar fesada uğrardı. Halbuki, onların bildiği bir öğüt onlara geldi, ancak bu öğütten yüz çeviriyorlar.
İlyas Yorulmaz Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr etmektedirler?
İnsan Dergisi Yahut ellerindeki kutsal kitaplarda geleceği müjdelenen Peygamberlerini tanıyamadılar mı ki, onu inkâr ediyorlar?
Kadri Çelik Yoksa bunlar kendi elçilerini tanımıyorlar da, onun için mi o'nu inkar ediyorlar?
Mahmut Kısa Yoksa Peygamberlerini tanımazlar mı ki onu inkâr etmedeler?
Muhammed Esed Veya elçilerini tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkar ediyorlar?
Mustafa İslamoğlu Yoksa peygamberlerini bilmediler mi? Bunun için midir ki, O'nu inkar edicilerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Yoksa peygamberlerini henüz tanıyamadılar da, onun için mi onu inkâr ediyorlar?
Ömer Öngüt Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bunun için mi inkar ediyorlar?
Şaban Piriş Yoksa henüz elçilerini tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Sadık Türkmen Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bu yüzden mi ona karşı çıkıyorlar?
Seyyid Kutub Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü, tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar?
Suat Yıldırım Yoksa elçilerini tanımadıkları (onun doğruluğunu, dürüstlüğünü bilmedikleri) için mi onu inkâr ediyorlar?
Süleyman Ateş Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki, şimdi onu inkâr etmektedirler?
Süleymaniye Vakfı Yoksa elçilerini tanımıyorlar da onun için mi beğenmiyorlar?
Tefhim-ul Kuran Veya onlar peygamberlerini hiç tanımıyorlar da onun için mi inkâr ediyorlar?
Ümit Şimşek Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa Resullerini (hiç) tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar?

Sureler
Sayfa 342
Mushaf
Mü'minûn Suresi
İlgili Sure
Ayetler