Mü'minûn Suresi 67. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Mü'’minûn Suresi 118 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 74. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 342 sayfa numarasında yer almaktadır.
مُسْتَكْبِر۪ينَ بِه۪ۗ سَامِراً تَهْجُرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 342
İlgili Sure
Mü'minûn Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı büyüklenerek geceleyin, peygamberimiz ve kitabımız hakkında ulu orta konuşarak saçmalıyordunuz.
Abdullah Parlıyan Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.
Adem Uğur "Ona, kibir taslayarak, geceleri hezeyan yaşıyordunuz!"
Ahmed Hulusi 'Kibirlenerek, azgınlık ve zorbalık ederek kafa tutarak, geceleyin hezeyanlar savuruyordunuz.'
Ahmet Tekin Ona karşı büyükleniyor; geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz.
Ahmet Varol Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak; gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz.
Ali Bulaç Kur’an’a baş kaldırıb geceleyin toplantılar yaparak hezeyanlar savuruyordunuz.
Ali Fikri Yavuz Sürekli büyüklük taslıyor, gece oturmalarınızda (o Rasûl ve getirdiği Din hakkında) ileri geri konuşup saçmalıyordunuz.
Ali Ünal (66-67) “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.”
Bayraktar Bayraklı (66-67) «Ayetlerim size okundugunda buyukluk taslayip, gece agziniza geleni soyleyerek ardiniza donuyordunuz.»
Bekir Sadak (66-67) Âyetlerimiz cidden size okunuyordu, ama siz onu onurunuza, gururunuza yediremiyerek geceleyin yakışıksız sözler söyleyerek ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz.
Celal Yıldırım (66-67) Size, ayetlerim okunduğu zaman, büyüklük taslayarak gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz). Geceleri (Kâbe'nin etrafında) toplanıp ileri geri konuşuyordunuz.
Cemal Külünkoğlu (66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.
Diyanet İşleri (66-67) 'Ayetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.'
Diyanet İşleri ( Eski ) (66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin (Kâbe'nin etrafında toplanarak) hezeyanlar savururdunuz.
Diyanet Vakfı Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz.
Edip Yüksel Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz.
Elmalılı ( Sade ) Ona kafa tutarak gece lakırdıları ile hezeyanlar ederdiniz.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ona kafa tutarak, müsamere yaparak hezeyanlar ediyordunuz
Elmalılı Hamdi Yazır Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak; gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz.
Gültekin Onan (66-67) Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz.
Harun Yıldırım (66-67) Karşınızda âyetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremiyerek gerisin geri dönüyor, geceleyin de (cemâat hâlinde ve Beytin etrafında) hezeyanlarda bulunuyordunuz.
Hasan Basri Çantay (66-67) 'Hakikaten âyetlerim size okunuyordu da, büyüklük taslayanlar olarak ökçeleriniz üzerinde geriye dönüyordunuz; geceleyin toplanarak saçmalıyordunuz.'
Hayrat Neşriyat Büyüklük taslıyor, gece ağzınıza geleni söylüyordunuz.
İbni Kesir Yoksa kendi içlerinden seçilen elçilerini tanımıyorlar mı? da, o elçiyi inkar ediyorlar.
İlyas Yorulmaz Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak, gece vakti de hezeyanlar savururdunuz.
İnsan Dergisi "Hem de, size bahşettiğim bu servet ve zenginlik ile şımarıp kibirlenerek müminlere karşı gece gündüz haince plânlar kuruyordunuz!"

Kâfirleri bu feci akıbet beklerken, Yahudi ve Hristiyanlar hâlâ Kur'an'ı inkâr mı edecekler?
Kadri Çelik (ve) büyüklük taslayaraktan gecelerinizi olur olmaz şeyler konuşarak geçiriyordunuz."
Mahmut Kısa Ululanırdınız orada ve geceleyin de Peygamber hakkında ulu orta söylenirdiniz.
Muhammed Esed ona karşı böbürlenerek, sokulduğunuz karanlığın koynunda atıp tutuyordunuz.
Mustafa İslamoğlu «Onunla böbürlenerek geceleyin konuşan bir cemaat halinde hezeyanlarda bulunuyordunuz.»
Ömer Nasuhi Bilmen “Ona karşı büyüklük taslıyor, geceleri toplanarak hezeyanlar savuruyordunuz. ”
Ömer Öngüt Ona kafa tutarak, eğlence edinip, hezeyanlar savurarak.
Şaban Piriş O’na karşı büyüklük taslayanlar olarak, geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz!”
Sadık Türkmen Ayetlerimize dudak bükerek gizli toplantılarınızda saçmalıyordunuz.
Seyyid Kutub (66-67) "Âyetlerim size okunduğunda, siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz, geceleyin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız."
Suat Yıldırım "Âyetlerime karşı kibirlenerek geceleyin (Ka'be'nin çevresinde toplanıp) saçmalıyordunuz."
Süleyman Ateş Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak: gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz.
Süleymaniye Vakfı Okunana karşı büyükleniyor, geceleyin de ağzınıza geleni söylüyordunuz.
Tefhim-ul Kuran Büyüklük taslıyor, geceleri toplanıp âyetlerim hakkında ileri geri konuşuyordunuz.
Ümit Şimşek "Ona karşı büyüklük taslayarak, gece boyunca hezeyanlar savuruyordunuz."
Yaşar Nuri Öztürk (Ayetlerimi hafife alıp, Bana teslim olmayı) kibrinize yediremiyor, gece vakti de (konuşmalarınızda, ileri geri) hezeyanlar savuruyordunuz.

Sureler
Sayfa 342
Mushaf
Mü'minûn Suresi
İlgili Sure
Ayetler