İsrâ Suresi 43. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İsrâ Suresi 111 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 50. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 282 sayfa numarasında yer almaktadır.
سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواًّ كَب۪يراً
Sureler
Mushaf
Sayfa 282
İlgili Sure
İsrâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Halbuki O Allah, onların söyledikleri her türlü şeyden tamamıyla uzak, tamamıyla yüce ve büyüktür.
Abdullah Parlıyan Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur.
Adem Uğur "O, Subhan ve yücedir; yüceliği onların laflarından ölçüsüz büyüktür (yüceliğini akıl kavramaz)!"
Ahmed Hulusi Allah, onların söyledikleri sözlerden münezzeh, çok yüce, hem de pek uludur.
Ahmet Tekin O, onların söylediklerinden münezzeh ve çok yücedir, uludur.
Ahmet Varol O, onların dediklerinden münezzeh, yüce ve büyük bir yükseklikle yüksektir.
Ali Bulaç Allah, onların söyledikleri şeylerden çok büyük bir yükseklikle münezzehtir.
Ali Fikri Yavuz Münezzehtir O ve sonsuz yücelikte ve büyüklükte aşkındır onların bu tür iddialarından.
Ali Ünal Her şeyden yüce olan Allah, onların söylediklerinden uzaktır.
Bayraktar Bayraklı O, onlarin soylediklerinden munezzeh'tir, yuce'dir, ulu'dur.
Bekir Sadak Münezzeh ve çok yüce olan Allah onların dediklerinden hem çok yüce, hem çok büyüktür.
Celal Yıldırım Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir.
Cemal Külünkoğlu Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir.
Diyanet İşleri O, onların söylediklerinden Münezzeh'tir, Yüce'dir, Ulu'dur.
Diyanet İşleri ( Eski ) Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur.
Diyanet Vakfı O, onların dediklerinden uzaktır ve çok yücedir.
Edip Yüksel Allah, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir.
Elmalılı ( Sade ) Münezzehtir O, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) O sübhan, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yüksektir
Elmalılı Hamdi Yazır O, onların dediklerinden münezzeh, yüce ve büyük bir yükseklikle yüksektir.
Gültekin Onan Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur.
Harun Yıldırım O, bunların söylemekde oldukları şeylerden tamâmiyle münezzehdir, yücedir, büyükdür.
Hasan Basri Çantay O, onların söylemekte olduklarından pek münezzehtir ve nihâyetsiz büyük bir yükseklikle pek yücedir.
Hayrat Neşriyat Onların söylediklerinden O, münezzehtir, yücedir ve uludur.
İbni Kesir Her türlü noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah, onların söylediklerinden çok yüce ve büyüktür.
İlyas Yorulmaz O, onların dediklerinden münezzeh, son derece yüce ve uludur.
İnsan Dergisi Allah birdir ve O'ndan başka tanrı yoktur. O,inkârcılarındüşünce ve anlayışlarının bozukluğundan kaynaklanan her türlü eksiklik ve noksanlıktan münezzehtir, onların söylediklerinden uzaktır, yücelik ve azametinde sınırsızdır.
Kadri Çelik Kudret ve egemenliğinde eksiksiz ve kusursuzdur O; ve yücelikte, ululukta onların söyleyegeldiklerinden sonsuza kadar ötede, sonsuza kadar aşkındır!
Mahmut Kısa Halbuki o, onların söylediklerinden tamâmıyla münezzehtir, tamâmıyla yücedir, büyüktür.
Muhammed Esed Her noksandan beri, her şeyden yüce ve mutlak aşkın olan O, onların söylediklerinin de çok çok ötesinde sonsuzca yücelik, sonsuzca büyüklük sahibidir:
Mustafa İslamoğlu O (Allah-u Azîmüşşan) onların dediklerinden çok münezzehtir, mütealîdir. Ve son derece yücedir, büyüktür.
Ömer Nasuhi Bilmen O, onların söylediklerinden münezzehtir, yücedir ve uludur.
Ömer Öngüt Allah, çok yüce ve çok büyük olup, onların söylediklerinden uzak ve yücedir.
Şaban Piriş O, hata ve eksikliklerden uzaktır!” Onların yakıştırmalarından yücedir! Çok büyük/çok uludur.
Sadık Türkmen Haşa, O, onların saçma yakıştırmalarından uzaktır, yücedir, büyüktür.
Seyyid Kutub Allah onların, iddialarından münezzehtir, son derece yücedir, uludur.
Suat Yıldırım Hâşâ, O, onların dediklerinden çok yücedir, uludur.
Süleyman Ateş O, onların dediklerinden münezzeh, yüce ve büyük bir yükseklikle yüksektir.
Süleymaniye Vakfı O, bunların söylediklerinden tamamen uzaktır, yüceler yücesidir.”
Tefhim-ul Kuran Allah onların söylediklerinden uzaktır ve pek büyük bir yücelikle yücedir.
Ümit Şimşek O hep tespih edilen, onların söylediklerinden çok uzak ve çok yüksek; hem de ölçüye sığmayacak kadar yüksek...
Yaşar Nuri Öztürk O, onların dediklerinden (tamamiyle) münezzehtir, büyük ve 'çok ulu bir yükseklikle yücedir'.

Sureler
Sayfa 282
Mushaf
İsrâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler