İsrâ Suresi 32. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İsrâ Suresi 111 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 50. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 282 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلاً
Sureler
Mushaf
Sayfa 282
İlgili Sure
İsrâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve sakın zinaya da yaklaşmayın; çünkü bu son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yoldur.
Abdullah Parlıyan Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Adem Uğur Zinaya (evlilik dışı ilişkiye) yaklaşmayın! Şüphesiz o bedenselliğin azgınlığıdır! Sonu kötü yoldur!
Ahmed Hulusi Zinaya yaklaşmayın, zina ile sonuçlanacak ilişkilerden uzak durun. Zira zina büyük günah, yüz kızartıcı, gayri meşrû bir ilişkidir. Soysuzluğa, tehlikeli hastalıklara, korunması gereken değerlere tecavüze, cehenneme götüren kötü bir yoldur.
Ahmet Tekin Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, açık bir kötülüktür. Yol olarak da çok kötüdür.
Ahmet Varol Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur.
Ali Bulaç Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o , pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
Ali Fikri Yavuz Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, çirkinliği apaçık ortada bir hayasızlıktır, hem ne kötü bir yoldur!
Ali Ünal Zinaya yaklaşmayınız! Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Bayraktar Bayraklı Sakin zinaya yaklasmayin; dogrusu bu cirkindir, kotu bir yoldur.
Bekir Sadak Zinaya yaklaşmayın; çünkü o elbette hayâsızlıktır ve kötü bir yoldur.
Celal Yıldırım Zinaya yaklaşmayın (ona zemin oluşturacak davranışlardan uzak durun)! Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.
Cemal Külünkoğlu Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.
Diyanet İşleri Sakın zinaya yaklaşmayın; doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur.
Diyanet İşleri ( Eski ) Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Diyanet Vakfı Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır
Edip Yüksel Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
Elmalılı ( Sade ) Zinaya da yaklaşmayın; çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkin, yolca da pek fena bulunuyor
Elmalılı Hamdi Yazır Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur.
Gültekin Onan Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Harun Yıldırım Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şübhesiz bir hayaasızlıkdı, kötü bir yoldur.
Hasan Basri Çantay Ve zinâya yaklaşmayın (o cürmün sebeblerinden dahi uzak durun); çünki o, çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur!
Hayrat Neşriyat Zinaya yaklaşmayın. Muhakkak ki o, azgınlıktır. Ve yol olarak da kötüdür.
İbni Kesir Zinaya yaklaşmayın, zira zina etmek çok çirkin davranış ve çok kötü bir yoldur.
İlyas Yorulmaz Zinaya yaklaşmayın; şüphesiz o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir yoldur.
İnsan Dergisi Ve ister evli ister bekâr olun, evlilik dışı cinsel ilişkilerden uzak durun! Değil zina etmek, zinaya yaklaşmayın bile!Toplumu eğiterek ve gerekirse caydırıcı cezalar vererek gayrimeşru ilişkileri önleyin. Zinaya yol açan müstehcen yayınları, çıplaklığı, hayâsızlığı engelleyin. Evliliği kolaylaştırarak ve yuva kurmak isteyen gençlere yardımcı olarak evliliği özendirin. Böylece, zinaya götüren bütün yoları kapayın. Çünkü zina, sağlıklı bir toplumun temel yapıtaşı olan aile kurumunu yıkarak onu içten içe çökerten çok çirkin bir davranış ve toplumun çözülüp dağılmasına yol açarak onu uçuruma sürükleyen pek çirkin bir yoldur.
Kadri Çelik Ve sakın zinaya yaklaşmayın; çünkü bu son derece yüz kızartıcı, azgınca bir davranış ve çok kötü bir yoldur.
Mahmut Kısa Zinâya yaklaşmayın, şüphe yok ki zinâ, kötülüktür ve zinâda bulunmak, kötü bir yol tutmaktır.
Muhammed Esed Ve sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur.
Mustafa İslamoğlu Ve zinaya yaklaşmayınız, şüphe yok ki, o pek çirkin bir şeydir ve ne fena bir yoldur.
Ömer Nasuhi Bilmen Zinâya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz ki hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Ömer Öngüt Zinaya asla yaklaşmayın; Çünkü o, çirkin bir iştir, kötü bir yoldur.
Şaban Piriş Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o; açık bir kötülüktür, çok berbat bir yoldur.
Sadık Türkmen Sakın zinaya yaklaşmayınız. Çünkü o iğrenç bir kötülük ve kötü sonuçlu bir yoldur.
Seyyid Kutub Sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.
Suat Yıldırım Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur!
Süleyman Ateş Zinaya yaklaşmayın, şüphe yok o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur.
Süleymaniye Vakfı Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.
Tefhim-ul Kuran Zinaya yaklaşmayın; çünkü o pek çirkin birşeydir ve çok kötü bir yoldur.
Ümit Şimşek Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür.
Yaşar Nuri Öztürk Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o 'çirkin bir hayasızlık', (kendisi ve akibeti) kötü bir yoldur.

Sureler
Sayfa 282
Mushaf
İsrâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler