İnşikak Suresi 19. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İnşikak Suresi 25 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 83. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 589 sayfa numarasında yer almaktadır.
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 589
İlgili Sure
İnşikak Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz.
Abdullah Parlıyan Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Adem Uğur Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!
Ahmed Hulusi Elbette siz, ey inkâr edenler, kademe kademe artan şiddetli azaplara dûçâr olacaksınız.
Ahmet Tekin Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.
Ahmet Varol Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Ali Bulaç Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.
Ali Fikri Yavuz Hiç şüphesiz, biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz.
Ali Ünal (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay'a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.
Bayraktar Bayraklı suphesiz siz bir durumdan digerine ugratilacaksiniz.
Bekir Sadak Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz.
Celal Yıldırım (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.
Diyanet İşleri Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)
Diyanet İşleri ( Eski ) (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.
Diyanet Vakfı Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.
Edip Yüksel Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Elmalılı ( Sade ) sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
Elmalılı Hamdi Yazır Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Gültekin Onan Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Harun Yıldırım siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.
Hasan Basri Çantay (Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!
Hayrat Neşriyat Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.
İbni Kesir Halden hale (bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık zenginlik, fakirlik gibi) değişeceksiniz.
İlyas Yorulmaz Ki şüphesiz siz (Allah'a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.
İnsan Dergisi Siz de evrendeki diğer tüm varlıklar gibi hâlden hâle geçecek ve Rabb'inizle buluşuncaya dek aşama aşama ilerleyeceksiniz. Yolculuğunuz ana rahminde başlayacak. Oradaki yaratılış evrelerini tamamladıktan sonra doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık merdivenlerini birer birer tırmanacak, sonra ölüm, berzah, diriliş, hesap aşamalarından geçerek yolculuğun son aşamasına, ebedi âhiret yurduna varacaksınız ve orada ya cennet nimetleri içinde sonsuz bir hayat yaşayacak, ya da ebedi cehennem azabına mahkûm olacaksınız.
Kadri Çelik (işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.
Mahmut Kısa Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.
Muhammed Esed ey insanlar; mukadder sona doğru) safha safha, adım adım ilerleyeceksiniz.
Mustafa İslamoğlu Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.
Ömer Nasuhi Bilmen Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.
Ömer Öngüt Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.
Şaban Piriş Siz bir durumdan diğerine geçeceksiniz.
Sadık Türkmen Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.
Seyyid Kutub Siz halden hale geçeceksiniz!
Suat Yıldırım Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!
Süleyman Ateş Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Süleymaniye Vakfı Halden hale gireceksiniz!
Tefhim-ul Kuran Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.
Ümit Şimşek Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Siz mutlaka tabakadan tabakaya (bir kattan diğer kata) binip-geçeceksiniz.

Sureler
Sayfa 589
Mushaf
İnşikak Suresi
İlgili Sure
Ayetler