İnfitâr Suresi 7. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İnfitâr Suresi 19 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 82. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 587 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 587
İlgili Sure
İnfitâr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı.
Abdullah Parlıyan O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp ölçülü bir biçim verdi.
Adem Uğur O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!
Ahmed Hulusi O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karekter verendir.
Ahmet Tekin O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]
Ahmet Varol Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.
Ali Bulaç O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.
Ali Fikri Yavuz O Rabbin ki, seni yaratıp, sana mükemmel bir şekil ve bütün uzuvlarıyla vücuduna mükemmel bir denge verdi.
Ali Ünal (7-8) O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.
Bayraktar Bayraklı (6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?
Bekir Sadak O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur.
Celal Yıldırım O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.
Cemal Külünkoğlu (6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
Diyanet İşleri (6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Diyanet İşleri ( Eski ) (6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Diyanet Vakfı O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;
Edip Yüksel O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.
Elmalılı ( Sade ) O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi
Elmalılı Hamdi Yazır Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.
Gültekin Onan O ki seni yarattı, seni dizayn etti ve seni dengeli kıldı.
Harun Yıldırım (O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.
Hasan Basri Çantay O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.
Hayrat Neşriyat O ki; seni yaratmış, sana şekil vermiş ve düzeltmiştir.
İbni Kesir O Allah ki, seni yaratan, sana bulunduğun şekli veren ve sana adil davranan.
İlyas Yorulmaz O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.
İnsan Dergisi O Allah ki, seni bir damla sudan yarattı, sonra onu aşamadan aşamaya geçirerek varlık amacına uygun mükemmel bir uyumla düzenledi, bedenini ve ruhunu hem kendi içinde hem de dış dünya ile uyumlu ve ölçülü bir kıvama getirerek en güzel ölçüyle şekillendirdi.
Kadri Çelik seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan,
Mahmut Kısa Öylesine Rab ki seni yarattı, âzanı düzüp koştu da seni düzgün bir hâle getirdi.
Muhammed Esed O (Allah) ki seni (bir amaçla) yarattı, sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi;
Mustafa İslamoğlu (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.
Ömer Nasuhi Bilmen O Allah ki, seni (yoktan) yarattı, düzenledi, ölçülü bir biçim verdi.
Ömer Öngüt (6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Şaban Piriş O seni yarattı, sana şekil verdi, seni ölçülü ve dengeli kıldı.
Sadık Türkmen O, seni yaratan, belini doğrultan ve seni dengeli kılan.
Seyyid Kutub O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,
Suat Yıldırım O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.
Süleyman Ateş Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal üzere kıldı.
Süleymaniye Vakfı Seni yaratan, (diğer insanlarla) eşitleyen[1*] ve dengeni kuran[2*] O'dur.
Tefhim-ul Kuran O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.
Ümit Şimşek Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.
Yaşar Nuri Öztürk O seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal-denge üzere kıldı.

Sureler
Sayfa 587
Mushaf
İnfitâr Suresi
İlgili Sure
Ayetler