İnfitâr Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

İnfitâr Suresi 19 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 82. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 587 sayfa numarasında yer almaktadır.
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 587
İlgili Sure
İnfitâr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı herkes önden gönderdiğini ve geride bıraktığını bilir veya amel defterleri açılınca, insan kendisini ileriye götüren ve geri bırakan amellerini bilir veya önceden yaptıklarını ve sonraya bıraktıklarını bilir.
Abdullah Parlıyan İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
Adem Uğur Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.
Ahmed Hulusi Herkes neyi önceden gönderdiğini, neyi ihmal edip geri bıraktığını, öğrenip bilecektir.
Ahmet Tekin (Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.
Ahmet Varol (Artık her) Nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.
Ali Bulaç Herkes (dünyada) yaptığı iyiliği ve bıraktığı kötülüğü bilecektir.
Ali Fikri Yavuz Herkes, (dünyadan Âhiret’e iyi ve kötü) ne gönderip, geride ne bıraktığını bilecektir.
Ali Ünal Herkes, neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilecektir.
Bayraktar Bayraklı Insanoglu, ne yaptigini ve ne yapmadigini gorur.
Bekir Sadak Herkes öndon gönderdiğini ve geriye neler bıraktığını bilecek.
Celal Yıldırım Herkes (dünyada) yaptığı ve (yapmak zorunda olup da) yapmadığı şeyleri bilecektir.
Cemal Külünkoğlu Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.
Diyanet İşleri İnsanoğlu, ne yaptığını ve ne yapmadığını görür.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-5) Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
Diyanet Vakfı Her kişi, yaptığını ve yapmadığını öğrenecektir.
Edip Yüksel Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.
Elmalılı ( Sade ) bir nefis (herkes) önden neyi gönderdiğini ve neyi bıraktığını bilir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bilir bir nefis: nedir takdîm ettiği ve te'hîr ettiği?
Elmalılı Hamdi Yazır (Artık her) nefs önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.
Gültekin Onan Nefis önce yaptıklarını ve ertelediklerini bilecek.
Harun Yıldırım (her) nefs önden ne yolladı, geriye ne bırakdıysa (artık hepsini görüb) bilmişdir (bilecekdir).
Hasan Basri Çantay (O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir!
Hayrat Neşriyat Kişi neyi takdim edip neyi te'hir ettiğini bilir.
İbni Kesir Bir nefis (dünyada yaşarken) neleri yaptıklarını ve neleri yapmayıp arkasına atmış olduklarını öğrenir.
İlyas Yorulmaz (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiş olur.
İnsan Dergisi İşte o gün her insan ebedî hayat için neler yapıp gönderdiğini ve neleri —yapması gerektiği hâlde— yapmadığını anlayacaktır. Fakat son pişmanlık fayda vermeyecek. O hâlde:
Kadri Çelik her insan, (sonunda,) ilerisi için ne hazırladığını ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır.
Mahmut Kısa Bilir herkes, neyi öne sürmüştür, neyi sona bırakmış.
Muhammed Esed her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini fark edecek.
Mustafa İslamoğlu (3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen Herkes (yapıp) gönderdiklerini ve (yapmayıp) geride bıraktıklarını bilecektir.
Ömer Öngüt Kişi ne hazırlamış olduğunu ne ertelemiş olduğunu bilecektir.
Şaban Piriş Her kişi önceden ne işlediklerini/yaptıklarını ve geriye ne bıraktığını/yapmadıklarını bilir.
Sadık Türkmen Herkes neyi öne, neyi geriye aldığını öğrenir.
Seyyid Kutub İşte o zaman!.. Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.
Suat Yıldırım Her can, ne (yapıp) öne sürdüğünü ve ne (yapmayıp) geride bıraktığını bilir.
Süleyman Ateş (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.
Süleymaniye Vakfı herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir[*]
Tefhim-ul Kuran Herkes ne yaptığını, neyi geri bıraktığını öğrenir.
Ümit Şimşek Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.
Yaşar Nuri Öztürk (Artık her) nefis önceden (neleri yapıp) takdim ettiklerini ve (neleri yapmayıp) ertelediklerini bilmiştir.

Sureler
Sayfa 587
Mushaf
İnfitâr Suresi
İlgili Sure
Ayetler