Hûd Suresi 115. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hûd Suresi 123 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 52. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 221 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُض۪يعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 221
İlgili Sure
Hûd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve her türlü zorlukluğa karşı dirençli ol sonuna kadar dayan; çünkü Allah iyilik yapanların hakettiği karşılığı hiçbir şekilde boşa götürmez.
Abdullah Parlıyan (Ey Muhammed!) Sabırlı ol, çünkü Allah güzel iş yapanların mükâfatını zayi etmez.
Adem Uğur Sabret. . . Muhakkak ki Allâh ihsan sahiplerinin mükâfatını zayi etmez.
Ahmed Hulusi Sabrederek mücadeleye devam et. Allah, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman önderlerin, idarecilerin, müslümanların mükâfatını zâyi etmez.
Ahmet Tekin Sabret. Allah iyilik yapanların ecirlerini zayi etmez.
Ahmet Varol Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
Ali Bulaç (Ey Rasûlüm, kavminin eziyetlerine ve ibadete) sabret; çünkü Allah, iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.
Ali Fikri Yavuz Ve (daima iyilik yapmada, muhtemel hatalardan kaçınmada, bir de Allah yolunda maruz kaldığın musibetlere ve zamana karşı) sabret. Hiç şüphesiz Allah, O’nun kendilerini gördüğünün şuuru içinde sürekli iyilik duygusuyla davranan ve güzel işler yapanların mükâfatlarını asla zayi etmez.
Ali Ünal Sabırlı ol! çünkü Allah, güzel iş yapanların ödülünü zâyi etmez.
Bayraktar Bayraklı Sabret, Allah iyi davrananlarin ecrini elbette zayi etmez.
Bekir Sadak Ve sabret; şüphesiz ki Allah iyiliği huy edinip iyilikte bulunanların mükâfatını zayi'etmez.
Celal Yıldırım Ve sabret. Allah iyilik yapanların hak ettiği karşılığı hiçbir şekilde zayi etmez!
Cemal Külünkoğlu Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.
Diyanet İşleri Sabret, Allah iyi davrananların ecrini elbette zayi etmez.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Ey Muhammed!) Sabırlı ol, çünkü Allah güzel iş yapanların mükâfatını zayi etmez.
Diyanet Vakfı Sabret, çünkü ALLAH, iyilik yapanların ödülünü savsamaz.
Edip Yüksel Ve sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını yitirmez.
Elmalılı ( Sade ) Ve sabret, çünkü Allah iyi davrananların mükafatını ziyan etmez.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve sabr et zira Allah muhsinlerin ecrini zayi' etmez
Elmalılı Hamdi Yazır Ve sabret. Gerçekten Tanrı, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
Gültekin Onan Sabret! Çünkü Allah muhsinlerin mükafatını zayi etmez.
Harun Yıldırım Sabr-u sebat et. Zîrâ Allah iyi hareket edenlerin mükâfatını zaayi etmez.
Hasan Basri Çantay (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık sabret! Zîrâ şübhesiz ki Allah, iyilik edenlerin mükâfâtını zâyi' etmez.
Hayrat Neşriyat Sabret, çünkü Allah ihsan edenlerin ücretini zayi etmez.
İbni Kesir (Yaptığınız güzel ve faydalı şeylerin karşılığını almakta acele etmeyin) Sabredin. Allah, yapılan iyilikleri zayi etmez.
İlyas Yorulmaz Sabret, Allah ihsan sahiplerinin ecrini elbette zayi etmez.
İnsan Dergisi Ve bu emirleri yerine getirirken, karşılaşacağın zorluk ve sıkıntılara karşı sabret! İnanmıyorlar diye de üzülme. Sen üzerine düşeni yap, ötesini Allah'a bırak! Unutma ki, Allah iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi etmeyecektir. İşte ancak bu bilinç sayesinde zulüm ve haksızlıkların önüne geçebilir, daha insanca, daha âdil ve mutlu bir dünya kurabilirsiniz. Nitekim insanlık tarihine bir göz atacak olursanız, zulme karşı seslerini yükseltmedikleri için zalimlerle birlikte helâk olan nice toplumların bulunduğunu göreceksiniz:
Kadri Çelik Ve sabret, sonuna kadar dayan: çünkü Allah iyilik yapanların hak ettiği karşılığı hiçbir şekilde zayi etmez!
Mahmut Kısa Ve sabret, çünkü Allah, gerçekten de iyilik edenlerin ecrini zâyi etmez.
Muhammed Esed Ve diren: unutma ki Allah iyilerin hak ettiği karşılığı azla zayi etmez!
Mustafa İslamoğlu Ve sabret. Zira şüphe yok ki, Allah Teâlâ muhsin olanların mükâfaatını zâyi etmez.
Ömer Nasuhi Bilmen Sabret! Çünkü Allah muhsinlerin mükâfatını zâyi etmez.
Ömer Öngüt Sabret, Allah iyilerin ecrini zayi etmez.
Şaban Piriş Sabret! Şüphesiz Allah, iyilik yapanların ücretini zayi etmez/boşa çıkarmaz!
Sadık Türkmen Müşriklerin sana çektirdikleri sıkıntılara karşı sabret; çünkü Allah, iyi davranışları ödülsüz bırakmaz.
Seyyid Kutub Sabret, zira Allah iyi davrananların mükâfatını zayi etmez.
Suat Yıldırım Sabret, çünkü Allâh güzel davrananların ecrini zayi etmez.
Süleyman Ateş Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
Süleymaniye Vakfı Sabret. Allah güzel davrananların ödülünü eksiltmez.
Tefhim-ul Kuran Sabret; iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin ödülünü Allah zayi etmez.
Ümit Şimşek Sabret! Allah, güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmez.
Yaşar Nuri Öztürk Ve sabret. Çünkü Allah muhsinlerin (iyilik yapıp-güzel davrananların) ecrini-mükafatını zayi etmez.

Sureler
Sayfa 221
Mushaf
Hûd Suresi
İlgili Sure
Ayetler